logo

Christoph Moonen

Psycholoog – Psychotherapeut

Hulpvraag

Psychisch lijden is moeilijk te omschrijven en uit zich vaak in symptomen: depressie, burn-out, angst (fobieën, paniek, sociale angst), alcohol en middelenmisbruik, dwanggedachten en dwanghandelingen, moeilijkheden in de relatie met anderen of seksualiteitsbeleving.

Soms wordt u geconfronteerd met vagere klachten zoals identiteitsproblemen (wie ben ik? Zingeving, zelfvertrouwen, geaardheid), onzekerheid, lusteloosheid, stress, problemen op school of op het werk, verwerkingsproblemen (rouw, trauma), het gevoel geen controle te hebben over het eigen leven, lichamelijke klachten (spanningshoofdpijn, rugklachten, algemene vermoeidheid,…).

Wanneer dit psychisch onbehagen ondragelijk wordt kan er een moment komen dat u iets wilt veranderen. Een psycholoog/psychotherapeut kan u ondersteunen bij deze keuze en u helpen deze weg te bewandelen. Het opstarten van een therapie is geen gemakkelijke beslissing. Bepaalde keuzes herzien, bepaalde problemen ondervragen; vraagt moed, tijd en doorzettingsvermogen.

Therapie proces

Mensen geven  zichzelf, anderen en de wereld betekenis via taal; het spreken. De taal, het spreken is dan ook het therapeutisch middel waarmee ik als psychoanalytisch therapeut aan de slag ga. Elke problematiek wordt gekenmerkt door een specifieke logica. Elke mens verhoudt zich tot zichzelf, anderen en de wereld op een manier die voor zichzelf werkzaam is. Hoewel ieder mens geconfronteerd wordt met een bepaalde mate van conflict en bepaalde moeilijkheden in het leven, kan er op een bepaald ogenblik iets gebeuren – en wat dat ‘iets’ is, dat hoeft niet meteen duidelijk te zijn – waardoor plots alles vastloopt. Dat ‘vastlopen’ kan op het eerste zicht een duidelijke vorm aannemen: “ik voel me depressief”, “ik kan plots niet meer slapen”, “ik ben angstig” of “ik heb ADHD”, “ik heb gedragsproblemen”, soms is het allemaal veel minder voor de hand liggend. Ook ten aanzien van moeilijkheden verhouden we ons op een zeer specifieke manier en dat op zich betekent dat we daar zelf als mens wel iets over te zeggen hebben.

In de eerste plaats beluister ik u en uw verhaal. Ik ga samen met u op zoek naar de logica die uw leven, uw verhaal kenmerkt. We gaan op zoek naar die punten waar iets is vastgelopen en wat deze precies kunnen betekenen. Vaak is het niet meteen duidelijk hoe alles in elkaar verweven zit, maar via het spreken, wordt gaandeweg zichtbaar waar de knopen zich bevinden en raken die langzaam maar zeker ontward.

 

 Achtergrond:

Christoph Moonen is filosoof, doctor in de theologie en psychotherapeut. In 2014 behaalde hij zijn getuigschrift als psychoanalytisch therapeut aan de universiteit Gent. Sedert 2011 is Christoph verbonden aan de stafdienst zinzorg en pastoraat van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain. Daarnaast is hij momenteel werkzaam als lector aan de UC Leuven-Limburg waar hij in 2014 een kwalitatief onderzoek voltooide over ondraaglijk existentieel lijden in de geestelijke gezondheidszorg.

 

 

Praktisch

Via e-mail of telefoon kan u contact opnemen om een eerste afspraak te maken.

Binnen de veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim, luister ik naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen en verwachtingen.

In het eerste gesprek geef ik u informatie over mijn manier van werken. Na dit eerste gesprek kunnen we beslissen of we al dan niet samen aan het werk gaan.

Tijdens het proces staat het u steeds vrij om de therapie te beëindigen.

Betaling gebeurt na elke sessie. De richtprijs voor een consultatie is € 40. De toepassing van een sociaal tarief indien nodig, is steeds bespreekbaar. Sessies voor kinderen en jongeren worden door sommige mutualiteiten deels terugbetaald. Meer informatie daarover kan u hier terugvinden.

Aan het einde van elke sessie wordt de volgende afspraak vastgelegd. Hoe het therapieproces verloopt en hoe lang een therapie duurt is bij elke therapie verschillend. Niettemin stuur ik aan op minimaal één sessie per week.

Afspraken kunnen tot 24u op voorhand geannuleerd worden, anders dient de sessie alsnog betaald te worden.

 

De duur van een sessie wordt bepaald door het verloop ervan maar heeft gewoonlijk een maximale duur van 45 minuten.

Contact

Christoph Moonen
De Spreekkamer

Hulleken 10A
9940 Evergem
0485 174 933
christoph@despreekkamer.be
www.despreekkamer.be

U kan vooraan De Spreekkamer parkeren en plaatsnemen in de wachtkamer.

Bereikbaarheid via het openbaar vervoer: bus 58 (Gent-Eeklo-Brugge) + 100m te voet  en tram 1 (Gent-Evergem) + 2km  te voet

Formulier

9 + 4 =