logo

Herbert Beuseling

Psycholoog – Psychotherapeut

Psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen

Kinderen hebben het soms moeilijk om hun gevoelens of gedachten een plaats te geven. Ze voelen zich angstig, verdrietig, boos of lopen de hele tijd te piekeren, hebben weinig zelfvertrouwen…

Jongeren zitten in de overgangsfase van kindertijd naar volwassenheid. Ze gaan op zoek naar een eigen identiteit. Dit zorgt soms voor een gevoel van verwarring, zowel bij de jongere zelf als bij de omgeving. Sommigen raken in de knoop of lopen vast.

Ze vinden daarbij niet altijd de woorden om te begrijpen wat er in hen omgaat. Sommige jongeren worden hierdoor opstandig en maken het hun omgeving niet altijd gemakkelijk. Anderen trekken zich terug op zichzelf en geven eerder een teneergeslagen indruk. Als ouder zit je met een machteloos gevoel.

Als volwassene word je soms overvallen door angst, weet je met je verdriet geen blijf, heb je geen zin meer in het leven, voel je je constant overvraagd op je werk of in je relatie… je botst steeds op hetzelfde probleem, en ziet geen uitweg meer.

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen met hun moeilijkheden en vragen bij mij terecht. In De Spreekkamer willen we plaats maken voor elkeen zijn verhaal. Tijdens de eerste gesprekken wordt dieper ingegaan op de problemen en hulpvraag. Op een respectvolle manier wordt een luisterend oor geboden aan je eigen beleving of aan die van je zoon of dochter. In eerste instantie door te spreken, maar in het geval van kinderen ook door te spelen of tekenen. Elk kind, elke jongere heeft zijn eigenheid, net als elke volwassene en/of ouder. Het is dan ook iedere keer opnieuw een zoekproces om een behandeling op maat te vinden.

Via speltherapie krijgen kinderen de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op zichzelf (hun gevoelens, hun gedrag, wat hen drijft…) en hun omgeving. Op regelmatige basis worden ouders mee uitgenodigd om deel uit te maken van dit therapeutisch proces.

In vergelijking met kinderen, worden de ouders bij het therapeutisch proces van de jongere minder betrokken. Ze worden uiteraard wel op de hoogte gehouden van de evolutie en kunnen op hun eigen vraag of op vraag van de jongere mee uitgenodigd worden.

Achtergrond:

Herbert Beuseling is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij studeerde in 2001 af als klinisch psycholoog. Daarna volgde hij nog een opleiding Theaterwetenschappen en volgt hij de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de Universiteit Gent.

Naast zijn werk binnen De Spreekkamer, werkt Herbert sinds 2004 als psycho-pedagogisch consulent bij het Vrij CLB Waas en Dender. Al meer dan tien jaar werkt hij met kinderen en jongeren die kampen met diverse moeilijkheden, o.a. emotionele en/of gedragsmoeilijkheden. Eveneens ligt een groot accent op het werken met de ‘omgeving’ van de leerling: de leerkrachten, de ouders en eventueel betrokken hulpverleners. Herbert was eveneens aan de slag als theatermaker. Hij creëerde heel wat voorstellingen samen met kinderen, jongeren, amateurs en mensen met een beperking.

In De spreekkamer werkt Herbert met kinderen, jongeren en volwassenen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 781108367

E-mail: herbert@despreekkamer.be

GSM: 0486 214 967

Praktisch

Via e-mail of telefoon kan u contact opnemen om een eerste afspraak te maken.

Binnen de veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim, luister ik naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen en verwachtingen.

In het eerste gesprek geef ik u informatie over mijn manier van werken. Na dit eerste gesprek kunnen we beslissen of we al dan niet samen aan het werk gaan.

Tijdens het proces staat het u steeds vrij om de therapie te beëindigen.

Betaling gebeurt na elke sessie. De richtprijs voor een consultatie is € 40. De toepassing van een sociaal tarief indien nodig, is steeds bespreekbaar. Sessies voor kinderen en jongeren worden door sommige mutualiteiten deels terugbetaald. Meer informatie daarover kan u hier terugvinden.

Aan het einde van elke sessie wordt de volgende afspraak vastgelegd. Hoe het therapieproces verloopt en hoe lang een therapie duurt is bij elke therapie verschillend. Niettemin stuur ik aan op minimaal één sessie per week.

Afspraken kunnen tot 24u op voorhand geannuleerd worden, anders dient de sessie alsnog betaald te worden.

 

De duur van een sessie wordt bepaald door het verloop ervan maar heeft gewoonlijk een maximale duur van 45 minuten.

Contact

Herbert Beuseling
De Spreekkamer

Hulleken 10A
9940 Evergem
0486 214 967
herbert@despreekkamer.be
www.despreekkamer.be

U kan vooraan De Spreekkamer parkeren en plaatsnemen in de wachtkamer.

Bereikbaarheid via het openbaar vervoer: bus 58 (Gent-Eeklo-Brugge) + 100m te voet  en tram 1 (Gent-Evergem) + 2km  te voet

Formulier

15 + 9 =