logo

Hilde Van Durme

Psycholoog – Psychotherapeut

Hulpvraag

Kinderen

Soms lopen kinderen vast. Ze lijden onder weerkerende nachtmerries, huilen heel vaak, krijgen talloze woedebuien of zijn in niets meer geïnteresseerd. Soms gaat het op school niet goed: ze worden langdurig gepest, ze vinden hun draai niet tussen leeftijdsgenootjes of ze ‘kunnen niet mee’ in taken en verwachtingen. Of ze raken vast in echtscheidingsproblemen of hebben moeite met afscheid nemen. De Spreekkamer staat ook open voor kinderen in adoptie- of pleeggezinnen.

Ook hele kleine kinderen kunnen tonen dat er iets niet ‘marcheert’, door weigeren te eten, niet naar bed te willen of agressief te zijn naar broertjes, zusjes of ouders. Soms loopt het in de crèche of bij het onthaalgezin moeilijk.

Als deze klachten blijven aanhouden, kan het goed zijn daarover te spreken. Alle ouders willen het beste voor hun kind maar als ouder kan je soms moeilijk van op de nodige afstand naar je kind kijken. Spreken over en met je kind over wat er mogelijk schort, kan veel latere klachten voorkomen.

De Spreekkamer is er voor alle kinderen – en hun ouders – van welke leeftijd, kleur, geslacht, ouderlijke situatie of context dan ook! Dat kan al vanaf de peuterleeftijd.

Bij problemen met baby’s wordt verwezen naar een gespecialiseerde babytherapeute, Claudine Crommar.

Ouders

Ouders hebben soms vragen over de opvoeding van hun kind. Ze vinden het soms moeilijk om de ‘handleiding’ te vinden bij dit specifieke kind en hebben het gevoel dat hun relatie met het kind stroef verloopt, hoe graag ze elkaar ook zien.

Therapieproces

In De Spreekkamer worden ouders en kind samen uitgenodigd, hoe klein de kinderen ook zijn. Elk op hun manier kunnen ze spreken over wat hen bezighoudt, ouders doorgaans met woorden, kinderen in tekeningen, spel of woorden. Ik luister naar jullie verhaal en naar hoe jullie kind daar een plaats in krijgt. Samen zoeken we naar woorden en manieren om uw kind weer ‘vlot te krijgen’. Zoals een vrolijk helder beekje weer volop kan stromen nadat de obstakels op zijn weg waar het geen weg mee weet, verschoven zijn…

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van de hulpvraag kunnen ouders en kind samen komen of komt het kind alleen terwijl de ouders wachten op het kind. Als ouders en kind samen komen, wordt er gesproken maar wordt ook veel tijd gemaakt om samen naar het spel en de inbreng van uw kind te kijken op zoek naar wat hem/haar drijft.
Komt het kind alleen, dan wordt doorgaan speltherapie gekozen om het kind toe te laten zich uit te drukken in welke vorm het ook maar wil.

Ook dan worden ouders regelmatig uitgenodigd om te spreken over de evolutie van hun kind en henzelf, met respect voor wat het kind in vertrouwen brengt. Kind, ouders en therapeut bepalen samen hoever het proces gaat en wanneer het kind weer verder kan!

Willen ouders komen spreken over de opvoeding van hun kind, dan stellen we het therapieproces ‘Vijf keer spreken over je peuter/kleuter’ voor. Hierin bekijken we samen hoe we de handleiding voor dit specifieke kind kunnen schrijven. Indien nodig, kunnen de consultaties uitgebreid worden.

Het eerste gesprek met ouder(s) en kind duurt een uur. Verdere sessies duren drie kwartier.

Achtergrond:

Hilde Van Durme is kinderpsycholoog/psychotherapeute. Ze studeerde af als ontwikkelings- en klinisch psycholoog en specialiseerde zich in het therapeutisch werken met kleine kinderen. Ze heeft een grote voorliefde voor het werken met peuters/kleuters en lagereschoolkinderen. Naast het werk als therapeut werkt Hilde Van Durme als psycholoog in het kinderdagverblijf Roodebeek in Brussel en geeft ze voor het VCOK vormingen over ‘kleinekinderonderwerpen’ aan begeleiders, onthaalouders en ouders.

In het therapeutisch werk met kinderen worden ouders steeds betrokken. Ouders en kinderen komen doorgaans samen voor het eerste gesprek. Daarna wordt samen bekeken wat de beste weg is om te gaan.

Bij hele kleine kinderen komen ouder(s) en kind samen. Zo krijgt iedereen ruimte om te spreken. Ouders met taal, kinderen ook met tekenen of spel.

Vanaf ongeveer 5 jaar kan een kind ook alleen komen, ouders al dan niet in de wachtkamer. Ouders worden dan regelmatig uitgenodigd om samen te spreken over hun kind en zijn evolutie.

 

 

Praktisch

Via e-mail of telefoon kan u contact opnemen om een eerste afspraak te maken.

Binnen de veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim, luister ik naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen en verwachtingen.

In het eerste gesprek geef ik u informatie over mijn manier van werken. Na dit eerste gesprek kunnen we beslissen of we al dan niet samen aan het werk gaan.

Tijdens het proces staat het u steeds vrij om de therapie te beëindigen.

Betaling gebeurt na elke sessie. De richtprijs voor een consultatie is € 40. De toepassing van een sociaal tarief indien nodig, is steeds bespreekbaar. Sessies voor kinderen en jongeren worden door sommige mutualiteiten deels terugbetaald. Meer informatie daarover kan u hier terugvinden.

Aan het einde van elke sessie wordt de volgende afspraak vastgelegd. Hoe het therapieproces verloopt en hoe lang een therapie duurt is bij elke therapie verschillend. Niettemin stuur ik aan op minimaal één sessie per week.

Afspraken kunnen tot 24u op voorhand geannuleerd worden, anders dient de sessie alsnog betaald te worden.

 

De duur van een sessie wordt bepaald door het verloop ervan maar heeft gewoonlijk een maximale duur van 45 minuten.

Contact

Hilde Van Durme
De Spreekkamer

Hulleken 10A
9940 Evergem
0473 480 580
hilde@despreekkamer.be
www.despreekkamer.be

U kan vooraan De Spreekkamer parkeren en plaatsnemen in de wachtkamer.

Bereikbaarheid via het openbaar vervoer: bus 58 (Gent-Eeklo-Brugge) + 100m te voet  en tram 1 (Gent-Evergem) + 2km  te voet

Formulier

1 + 10 =